Beställning av bostäder. Hur man återställer en förlorad ordning för en lägenhet

 1. Vad ska man göra vid förlust av ordern?
 2. Vilka dokument krävs?
 3. Vad ska man göra om det finns problem med det nya kontraktet?
 4. Var kan man få en garanti för en lägenhet
 5. Var kan man få en garanti för en lägenhet, om den går vilse, och du behöver privatisera lägenheten?
 6. Vad verkligen behöver
 7. Registrering och återställande av kontraktet
 8. Beställ återhämtning
 9. Konfliktsituationer

Artikelns innehåll:

Vad är en garanti för en lägenhet. Vart ska man gå när den går vilse. Erforderliga dokument för att återställa dokumentet.
Teckningsordern är en dokumentär grund för en lägenhet, så att den juridiska personen får tillstånd att flytta in i en bostad. Detta dokument måste hållas av fastighetsägaren. Han blir populär i händelse av eventuella åtgärder som innebär att äganderätten i lägenheten, privatisering, försäljning, utbyte, donation ändras.
Vad är en garanti för en lägenhet

Vad ska man göra vid förlust av ordern?

Om en garanti för en lägenhet är oupphörligt förlorad och hans sökning inte ger det önskade resultatet, var inte panik - du kommer att få ett liknande certifikat. Förlusten av detta dokument berövar inte ägaren av uppehållsrätten eller privatiseringen av detta bostadsutrymme. Enligt den nya lagen som reglerar egendomsförbindelser med fastighetsbranschen återges inte kopior av order. Frånvaron av detta dokument är inte kritiskt, men kommer att kräva ytterligare tid och nerver.

För att försäkra sig själva och dokumentera deras rätt till bostadsutrymme måste de återta ett socialt anställningsavtal. Det ersätter helt och hållet rätten till lägenheten och har liknande juridiska funktioner lämplig för privatisering, försäljning. Naturligtvis är privatiseringsprocessen eller försäljningen av en lägenhet möjlig om bostaden inte har några lagliga begränsningar.

Det finns ett annat alternativ hur man tar ett dokument med mindre krångel, men med liten sannolikhet för framgång. Du kan försöka få dokument från företaget som betjänar din lägenhet. För ansökan lämnas in en ansökan om tillhandahållande av en kontrollkupong till den ursprungliga beställningen. Det är hoppas att mer ansvarsfulla medarbetare arbetar i företaget och förvarar ett arkiv av alla nödvändiga papper, i vilket fall du kommer att ha tur och du får en biljett i händerna istället för en warrant. I annat fall är det fortfarande bara nöjd med intyget att kupongen inte har bevarats, den kan bara vara användbar i en domstolsprocess.

Vilka dokument krävs?

Återställingsprocess eller reissue garanti eller några dokument för lägenheten är mycket besvärligt, det är värt att få en bra exponering och tålamod. Vårt byråkratiska system kan "övervinnas" endast genom uthållighet. Därför är det nödvändigt att springa vidare myndigheter , samla en lista med obligatoriska papper för en lägenhet, både till försäljning eller privatisering.

Det första steget är att kontakta din lokala administration. De kommer att berätta i detalj vilka dokument som behövs och var de ska ansöka om. På samma plats skriver hyresgästen ett uttalande riktat till förvaltningschefen för att förnya det sociala uthyrningskontraktet.

Ansökan är skriven i fri form med displayen av orsaken till frånvaro (förlust) av en lägenhetsorder. Det kan ange syftet med kontraktet, till exempel privatiseringsproceduren eller donationen. Förteckningen över obligatoriska papper är följande:

 • Extrakt (komplett) från husboken.
 • Hjälp från BTI.
 • Fotokopior av pass registrerade invånare.
 • Dokument som bekräftar din rätt till den här lägenheten till exempel användarräkningar.

Efter att ha övervunnit alla "hinder" och samlar in det begärda papperet, skickar du ett paket med dokument till första instans. Inom 30 dagar (ofta kan perioden öka på grund av anställdas fel) kan du få ett nytt socialt anställningsavtal.
Efter att ha övervunnit alla hinder och samlar in det begärda papperet, skickar du ett paket med dokument till första instans
Det är nödvändigt att ta hänsyn till antalet vuxna som är registrerade i lägenheten som kan hävda rätten till en del av fastigheten. Därför finns det svårigheter att utfärda de nödvändiga dokumenten i en hand. Eventuella omständigheter kan kräva dokumentation för familjemedlemmarnas samtycke. I detta fall utfärdas en notarierad fullmakt för rätten att avyttra fastigheten. Det är samordnat med alla intresserade personer, certifierade kopior av pass är bifogade det. En liknande procedur är särdrag för privatiseringsprocessen.

Vad ska man göra om det finns problem med det nya kontraktet?

Om allt är i ordning och kontraktet att hyra en mapp med dokument i dig, då har du rätt att behandla lägenheten efter eget gottfinnande. Detta är ett viktigt dokument för privatisering eller försäljning, endast om det är tillgängligt är det möjligt att genomföra relevanta transaktioner.

Om du inte har förnyat hyresavtalet för en lägenhet ska du veta att det är helt olagligt. Beslutet kan överklaga domstolen. Processen tar mycket längre tid, men alternativet är definitivt en vinnande.
Om du inte har förnyat hyresavtalet för en lägenhet ska du veta att det är helt olagligt
I en situation där vägran att acceptera en ansökan om socialt avtal av okända skäl, enligt lagen har du rätt att kräva en skriftlig registrering av avslaget. Med honom kommer du också att vinna processen genom domstolsbeslut . I domstol måste du bevisa det faktum att du använder detta bostadsutrymme på grundval av en warrant, privatisering eller inköpsdokument. Bevis och obestridligt bevis på din oskuld är:

 • pass av alla vuxna bosatta med registrerad registreringsinformation
 • intyg från husboken;
 • extrakt från lägenhetens personliga konto
 • vittnesbörd av grannar som kommer att bekräfta det faktum att de bor i lägenheten;
 • Andra argument som bekräftar lagenligheten av din introduktion.

Domstolens beslut tillåter dig att få ett kontrakt på grundval av en rättslig dom, som ingen kan utmana. Efter att ha mottagit dokumentet i dina händer kan du fritt disponera lägenheten efter eget gottfinnande, för försäljning, privatisering eller donation.

Rätten till lägenheten är ett dokument som ger rätt att flytta. Men vad händer om ordern är borttappad?

Var kan man få en garanti för en lägenhet

I händelse av att en intyg om en lägenhet går vilse, förlorar du inte din rätt att bo i denna lägenhet. den den här stunden exemplar av order utfärdas inte inom territoriet Ryska federationen . Men oroa dig inte, att frånvaron av en teckningsorder inte påverkar dina rättigheter till bostadsutrymmet.

I det fallet, om du bara vill lugna dig och ha åtminstone någon form av dokument i din lägenhet, behöver du bara förnya socialavtalet.

För att förnya det sociala uthyrningsavtalet för din lägenhet, måste du ansöka om förvaltningen av ditt distrikt. Ansökan är skriven i fri form, där du anger orsaken, i det här fallet kommer jag att förlora beställningen. De kommer också att förklara för dig vilka dokument som krävs av dig. Specifikt kommer de att kräva av dig:

 • Fullt utdrag ur husboken
 • Fotokopier av pass av alla som bor i denna lägenhet
 • Eventuella dokument som bekräftar din rätt till uppehållstillstånd, till exempel räkningar

Därefter kommer du inom 30 dagar att få ett nytt socialt anställningsavtal.

Var kan man få en garanti för en lägenhet, om den går vilse, och du behöver privatisera lägenheten?

I detta fall är det nödvändigt att följa samma väg som beskrivs i den första varianten. Om allt är i ordning och du har fått ett socialt anställningsavtal, så kan du privatisera din lägenhet på grundval av det.

Om du nekas omförhandling av ett socialt leasingavtal för privatisering av en lägenhet, då är det olagligt. Denna fråga löses helt enkelt - du måste lämna in en rättegång i domstol. Genom ett domstolsbeslut kommer ett nytt socialt anställningsavtal att utföras och du kommer att kunna privatisera lägenheten.

Naturligtvis kan du privatisera en lägenhet endast om detta bostadsutrymme inte har några begränsningar för privatisering.

Tillbaka i sovjetiska tider fungerade en bekräftelse på bostadsrätt som en garanti för honom, sedan privatisering eller inlösning bostadsfastigheter utan honom var det helt enkelt omöjligt. Om ett sådant dokument försvinner uppstår en logisk fråga om hur man återställer lägenhetsbeställningen, var den ska hämtas och var relevant information lagras.

Bestämmelsen om en icke privatiserad lägenhet var huvuddokumentet utfärdat av verkställande utskottet som tillstånd att flytta in och bo i ett rum. Det var en slags analog med det moderna beviset på ägande av ett fastighetsobjekt, eller ännu mer sannolikt en analog av ett socialt leasingavtal. Idag har ordern förlorat sin rättsliga kraft.

I enlighet med alla ändringar i dagens Bostadskod Ryska federationen, titeldokument på kommunal fastighet stå nu kommersiella kontrakt sociala avtal och fördrag gratuitous användning . Samma dokument innehåller information om lägenheten. Det är värt att notera att kommersiella kontrakt inte fastställer begränsningsvillkor, utan berövas rätten att verkställa.

Kära läsare!

Våra artiklar pratar om typiska sätt att lösa juridiska problem, men varje fall är unikt. Om du vill veta hur man löser exakt ditt problem - vänligen kontakta online konsultformuläret till höger →

Det är snabbt och gratis! Eller ring oss via telefon (dygnet runt):

Vad verkligen behöver

För att ingå ett avtal som ger rätt till en lägenhet, måste du besöka bostadspolitiska avdelningen med en lista över färdiga dokument:

 • Personligt pass och identifikationskod (av sökanden och hans familjemedlemmar som kommer att bo hos honom);
 • Papper som intygar släktskapet mellan ovanstående medborgare, som kommer att få uppehållstillstånd i lägenheten;
 • Beställning av bostadsutrymme, som grund för överklagande - krävs inte, men det påskyndar registreringsprocessen.

Efter att ha kontrollerat de inlämnade dokumenten kommer informationen om den sökande att läggas in i den elektroniska databasen. Sökanden borde förvänta sig ett officiellt svar som kommer att skickas skriftligt. vid Efter att ha kontrollerat de inlämnade dokumenten kommer informationen om den sökande att läggas in i den elektroniska databasen Denna fördel kommer att ges till personer som inte har egna bostäder, fastigheter. Den inkomst som tas emot av sökandens familj kommer också att beaktas.

När du godkänner ansökan med en personskylt, så kommer det att vara möjligt. Ordern hyrs oåterkalleligt. Om medborgare använder en lägenhet enligt ett formellt anställningskontrakt, har de inte rätt att privatisera.

Registrering och återställande av kontraktet

Hittills ersätts bostadsordningar med många olika kontrakt. Så, att fylla i dokument för en lägenhet, ändras ordern till en kommersiell eller socialt kontrakt om gratuitous användning. Om det inte är där eller det går förlorat, blir det omöjligt att teckna avtal och därigenom privatisera bostäder. Därför är det nödvändigt att hantera frågan om orderåterställning omedelbart efter förlusten, eftersom processen i framtiden bara blir mer komplicerad. Dessutom kommer det inte att lyckas att ta en dubblett, eftersom det tar mer än en dag att ta emot det.

Dessutom kommer det inte att lyckas att ta en dubblett, eftersom det tar mer än en dag att ta emot det

För att återställa kontraktet gör du följande:

 • Att komma till underhållsavdelningen med en begäran om att utfärda en kopia av den avtagbara delen av kupongen från den order som går förlorad. Det är i den här organisationen att den lagras. Om det här dokumentet inte finns finns det faktiskt en person som vägrar att utfärda en kopia, du måste kräva att du ger ett officiellt intyg om att biljetten saknas.
 • Kontakta lokal förvaltning avveckling på läget av lägenheten, med ett uttalande om. Om administrationen vägrar, bör ett vägran begäras skriftligen, eftersom detta dokument vidarebefordras till domstolen för att utmana beslutet.

Beställ återhämtning

Att privatisera bostäder kommunal lägenhet , du måste ge en åtal. Om han var borttappad eller skadad, skulle du ta itu med hans återhämtning. Detta dokument visar information om ägaren till bostadsutrymmen och familjemedlemmar som bor med honom och har rätt till det. Om ägaren som anges i ordern har dött, överlåts rätten att privatisera egendomen till sina släktingar. Det finns flera alternativ för att återställa ordern om den går förlorad:

 • Applicera regionaladministration ansökan efter plats fast egendom där uppgifter om utfärdandet av ordern lagras och det finns poster från husboken tillsammans med kopior och hörn av dokument;
 • Om det inte finns någon information i den regionala förvaltningen, bör man se till att man utarbetar ett avtal om socialt anställande.

Att skriva ett avtal på  social anställning  Ansökan lämnades också in Att skriva ett avtal på social anställning Ansökan lämnades också in. Ett vägran, om det inte finns någon anledning till det, måste ifrågasättas i domstol.

När man talar om möjligheten att privatisera en lägenhet till en avgift, kan en kopia av ordern erhållas vid avdelningen för migrationstjänsten på bosättningsorten.

Konfliktsituationer

Den vägran, som kan erhållas när du återställer dina rättigheter till en lägenhet när garantien för det har gått vilse, måste nödvändigtvis ha en bra anledning. Beroende på dem är det bestämt vad man ska göra i varje enskild situation.

Ryssland, Krasnoarmeyskoe

10.10.2017 kl. 16:12

Välkommen! Tidigare bodde jag i ett pensionat för handikappade. Nu bor jag ett civilt äktenskap med en tjej i hennes lägenhet. Lägenhet köpte på moderskapskapital . Men nu den tredje månaden kan jag inte registrera mig för det, eftersom det inte finns någon garanti för lägenheten. Endast försäljningskontraktet. Där hon och två barn är registrerade. Så det spelar ingen roll för mig bara ett pensionat tar 75% av pensionen. Och vad är det för böter som MFC står inför? För tillfället har jag ingen registrering. Och för att de vill bota mig? Men det är inte mitt fel att utarbeta pappersarbetet. I pensionsfonden och hur mycket tid sådana processer brukar ta.

Registreringen av Ryska federationens medborgare på bosättningsorten och på bosättningsorten inom Ryska federationen hålls av inrikesministeriet i Ryssland (punkt 49 i paragraf 11 i förordningarna, godkänd genom presidentdekret nr 699 av den 21 december 2016). Medborgare i Ryska federationen som har anlänt för en period på mer än 90 dagar för tillfälligt bosättning i bostadslokaler som inte är bosättningsort är skyldiga att före den här perioden löpa ut för de personer som är ansvariga för att ta emot och överlämna handlingar till det ryska inrikesdepartementets territoriella organ för registrering (del 1 av 5 i lagen av 25 juni 1993 N 5242-1). Vidare ska en medborgare i Ryska federationen, när han ändrar en bostadsort, vara skyldig senast sju dagar från ankomstdagen till den nya bostaden att ansöka om de personer som är ansvariga för att ta emot och överlämna handlingar till territoriumen för Rysslands inrikesministerium för registrering och avlägsnande från registret på vistelsen och platsen bostad (del 1 i artikel 6 i lagen N 5242-1). Under FIFA World Cup 2018 (från 25 maj 2017 till 25 juli 2017) och FIFA Confederations Cup 2017 i Ryssland (från 01 juni 2017 till 12 juli 2017), medborgarna i Ryska federationen, som framför allt kom till Moskva och St. Petersburg för tillfällig vistelse (med undantag av hotell, orter, vilolägenheter och andra tillfälliga bostadsorter) eller en ny bostadsort, krävs senast tre dagar från ankomstdagen till ansökan till Rysslands ministerium för inrikes frågor för registrering. Detta krav gäller inte deltagare i händelser (klausulerna "a", "e", klausul 4 i Ryska federationens presidentdekret av 05.05.2017 N 202). 1,1. Administrativt ansvar för bosättning för en medborgare i Ryska federationen på bosättningsorten eller på bosättningsorten utan registrering För uppehållstillstånd för en medborgare i Ryska federationen på bosättningsorten eller på bosättningsorten i ett bostadsområde utan registreringsansvar, lämnas det i form av en bötesbelopp på 2.000 till 3.000 rubel. Hyresgästen eller ägaren av bostaden ( fysisk person ) hålls ansvarig i form av böter i beloppet från 2.000 till 5.000 rubel om han tillåter att personer bor utan registrering på vistelsested eller bostadsort under den period som fastställts enligt lagen (del 1 i artikel 19.15.1 i Ryska federationens administrativa kod) Konsult Plus 2017


Vad ska man göra vid förlust av ordern?
Vilka dokument krävs?
Vad ska man göra om det finns problem med det nya kontraktet?
Vad ska man göra vid förlust av ordern?
Vilka dokument krävs?
Vad ska man göra om det finns problem med det nya kontraktet?
Men vad händer om ordern är borttappad?
Var kan man få en garanti för en lägenhet, om den går vilse, och du behöver privatisera lägenheten?
Och vad är det för böter som MFC står inför?
Och för att de vill bota mig?
Новости
Коттеджный поселок Новая Рига
Каждый поселок на Новорижском шоссе имеет красивые ландшафты и коммуникации, не уступающие столичным. Здесь есть канализация и все условия для комфортного проживания. Для каждого москвича коттедж в таком

Как построить элитный особняк
В свете плохой экологической обстановки в больших городах и роста благосостояния наших граждан, часть населения переселяется за город. Ведь собственный дом в любой стране считается признаком достатка

Коттеджные поселки на Горьковском шоссе
Являясь одним из участков федеральной автомагистрали М7 ‘’Волга’’, Горьковское шоссе продолжает собой московское шоссе Энтузиастов. Шестиполосная дорога остается важной транспортной артерией для столицы

Cнять коттедж на Рождество, значит, провести незабываемый праздник!
Рождество считается семейным праздником. Однако, что делать, если семья большая и собраться всем в одном доме или квартире с каждым годом становится проблематичнее? Именно для тех, кто не хочет тесниться

Как сделать ленточный фундамент для коттеджа или загородного дома
Как сделать ленточный фундамент для дома - Не обязательно вкладывать большие деньги для создания основы постройки. Достаточно немного знаний, чтобы сделать все своими руками. Из этой статьи, вы узнаете

Виды фасадного остекления зданий
Остекление фасадов – это модное направление современности. За счет оригинальной облицовки внешних стен, здание выглядит практически воздушным и невесомым. Стеклянный фасад – это достаточно сложная конструкция,

Строительство хамама в доме и особенности данного процесса
Многие любят обустраивать на даче или в частном доме традиционную русскую баню. Однако количество поклонников турецкого хамама постоянно растет. Под хамамом понимают традиционную турецкую баню, которая,

Очистка воды в коттедже
Вода – это жизнь, но только при том условии, что она чистая, вкусная и не содержит вредных для здоровья и жизни веществ. В данном обзоре речь пойдет о системах очистки воды в коттедже. Выбираем

Фильтры для воды в частный дом: система очистки, водоподготовка, магистральные установки
Вне зависимости от вида источника, использующегося для водоснабжения частного дома, специалисты рекомендуют сделать анализ поступающей жидкости. Это позволит правильно подобрать фильтры для воды в

Тепловые насосы для отопления дома, обогрев загородного коттеджа с помощью насосного оборудования: инструкция, фото и видео-уроки, цена
Насколько эффективно отопление с помощью тепловых насосов? Какими они бывают? Есть ли у этих устройств существенные недостатки? Насколько дорого обходится этот вид топлива в сравнении с альтернативными


Поиск
Календарь
«   Июнь 2011   »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Архив записей
Наш опрос
Что лучше гостиница или квартира на сутки?
Всего ответов: 388
Мини-чат